ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 01

ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການສັນຍະກຳໜ້າເອິກ

ການສັນຍະກຳໜ້າເອິກຂອງໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມນັ້ນ ຮູບຊົງໜ້າເອິກທີ່ເປັນທຳມະຊາດເໝາະກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຄວາມສຳຜັດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການສັນຍະກຳໜ້າເອິກຂອງເຮົາ ໂດຍປະທານຜູ້ອຳນວຍການແພດ ລີຮີຢ່ອງມິນ ຈະລົງມືຜ່າຕັດດ້ວຍຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ໃນຜົົນການຜ່າຕັດທີ່ຈະອອກມາສົມບູນແບບ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 02

ປະຫວັດອັນຍາວນານ ແລະ ປະສົບການອັນດີເດັ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 10ປີ

ການສັນຍະກຳໜ້າເອິກຂອງດູດຣີມນັ້ນ ປະທານຜູ້ອຳນວຍການແພດ ລີຮີຢ່ອງມິນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເທັກນິກພິເສດດ້ານການສັນຍະກຳໜ້າເອິກ ມາຫຼາຍກວ່າ 10ປີ ເປັນແພດຜູ້ທີ່ລົງມືຜ່າຕັດເອງ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ->ຜ່າຕັດ->ຂັ້ນຕອນກ່ອນການກວດເບິ່ງຜົນ ເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄຂ້ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງການດູແລ ຫຼັງການຜ່າຕັດ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 03

ວິທີການຜ່າຕັດສະເພາະເທັກນິກ ກ້າມເນື້ອເທິງແລະ ລຸ່ມ

"ກ້າມເນື້ອເທິງແລະ ລຸ່ມ" ແມ່ນຫຍັງ? ການໃຊ້ວັດສະດຸໃນ2ຊັ້ນ ໂດຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫຸ້ມປົກສະເພາະດ້ານເທິງຂອງວັດສະດຸ ເຮັດໃຫ້ ສ່ວນເທິງຂອງວັດສະດຸຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມຂອງວັດສະດຸຢູ່ໃກຈາກກ້າມເນື້ອ ກ້າມເນື້ອໜ້າເອິກ.ໂດຍລວມແມ່ນຫຸ້ມວັດສະດຸເສີມເອົາໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຜົນຂ້າງຄຽງແລະໃຫ້ ສຳຜັດທີ່ເປັນທຳມະຊາດ

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 04

ການຜ່າຕັດທີ່ລະອຽດດ້ວຍເຄື່ອງມືກ້ອງສ່ອງທີ່ທັນສະໄໝ

ການສັນຍະກຳໜ້າເອິກຂອງ ດູດຣີມນັ້ນ ໃຊ້ເຄື່ອງມືກ້ອງສ່ອງທີ່ມີຄວາມຊັດລະດັບ HDແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ອນການຜ່າຕັດນັ້ນ ສາມາດເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຮັດໃຫ້ເກືອບວ່າບໍ່ມີເລືອດອອກ ຫຼື ບາດເຈັບ ດູດຣີມນັ້ນໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການຜ່າຕັດໂດຍສະເພາະ ພວກເຮົາຜ່າຕັດສັນຍະກຳໜ້າເອິກໃຫ້ອອກມາງາມທັງໃນແລະ ນອກ

ອັດຕາສ່ວນທອງເພື່ອໜ້າເອິກທີ່ສວຍງາມ

 • A

  ອັດຕາສ່ວນ ໜ້າເອິກ ເທິງແລະ ລຸ່ມ
  45:55

 • B

  ຂະຫຍາຍໜ້າເອິກດ້ານເທິງລົງມາ
  ໃຫ້ມີຮູບຊົງທີ່ເໝາະສົມແລະ
  ສະຫງ່າງາມ

 • C

  ມຸມຂອງຫົວນົມ
  15˚~20˚ ຈາກດ້ານເທິງ

 • D

  ຮູບຊົງໜ້າເອິກສ່ວນລຸ່ມ
  ຮູບຊົງເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໜ້າເອິກ

ປະສົບການທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດໜ້າເອິກ

ຄວາມສຳເລັດຫຼື ການລົ້ມເຫຼວໃນການຜ່າຕັດສັນຍະກຳໜ້າເອິກ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຊົງທີ່ປ່ຽນໄປວ່າເປັນທຳມະຊາດແລະ ສວຍງາມຊຳໃດ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດວັດສະດຸ
A,B,C,D ໃນແຕ່ລະລາຄາແລະ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ເໝາະກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຮູບຊົງໜ້າເອິກທີ່ສົມບູນແບບຕາມທີ່ຄາດຫວັງ.

ຂັ້ນຕອນການດູແລ ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ

ການຮັກສາຮອຍແປ້ວໃນສ່ວນທີ່ລະອຽດ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 01

  ມີຮອຍແປ້ວທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 02

  ໃຊ້ກາວຕິດຜິວໜັງ
  ເພື່ອຫຼຸດຮອຍແປ້ວ
  ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນຮອຍຕັດໄໝ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 03

  ຢາທາຮັກສາ ບາດແຜ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 04

  ເລເຊີ້ຟື້ນຟູເຊລຜິວ

ການດູແລຫຼັງຜ່າຕັດຢ່າງເປັນລະບົບແລະ ມີຄຸນນະພາບ

 • ການຮັກສາອາການເຈັບປວດທີ່ມີຄຸນນະ
  ພາບດ້ວຍວັກຊີນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີອາການເຈັບ

 • ເລເຊີ້ເພື່ອການຟື້ນຕົວໄວແລະ
  ຮັກສາບາດແຜ

 • ໃຊ້ນະວັດຕະ
  ກຳຂອງແທ້ທີ່ມີຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນ

 • ຫາກເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຈາກວັດຖຸເສີມ
  ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະດູແລຢ່າງດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

 • D-DAY

  ວັນຜ່າຕັດ

 • +1ມື້ ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດ

  ຂ້າເຊື້ອໂລກແລະ
  ຈັດການດ້ວຍ ສະມາດລຸກ

 • +1ອາທິດ ຫຼັງຜ່າຕັດ

  ການຮັກສາແລະ
  ຈັດການດ້ວຍ ສະມາດລຸກ

 • +1ເດືອນ ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດ

  ກວດເບິ່ງຜົນ
  ແລະຈັດການດ້ວຍ ສະມາດລຸກ

 • +3ເດືອນ ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດ

  ກວດເບິ່ງຜົນ

ຟື້ນຕົວໄວ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາເປັນເດືອນ ເປັນປີ!

ດ້ວຍເທັກນິກພິເສດໃນການຜ່າຕັດແລະຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຂອງຜູ້ອຳນວຍການແພດ ລີຮີຢ່ອງມິນແຫ່ງໂຮງໝໍສັນຍະກຳດູດຣິມ
4ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນໃນການພັກຟື້ນແລະ ຍັງສາມາດກັບມາໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຢ່າງໄວທັນໃຈ.

 • ຖົງເລືອດ
  NO!

  ເລືອດອອກໜ໋ອຍດຽວແລະການຫ້າມເລືອດທີ່ມີປະສິດທິພາບ

 • ການນວດ
  NO!

  ໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການນວດ

 • ລະອຽດແລະໃສ່ວັດສະດຸພິເສດໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຊັດເຈນ

  ຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ຄຸມໜ້າເອິກ
  NO!

 • ໃຊ້ເວລາຜ່າຕັດທີ່ສັ້ນແລະ ເລືອດອອກໜ໋ອຍດຽວ

  ນອນໂຮງໝໍ
  NO!

ດູດຣີມ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ