ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 01

ສັນຍະກຳຕາໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ

ພວກເຮົາຈະກວດແລະ ພິຈາລະນາ ການພິບຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາແລະກ້າມຕາ.ເພື່ອມາປະຕິບັດການຜ່າຕັດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທາງ ດູດຣີມ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດການຜ່າຕັດທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງຕາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະ ຍັງຄາດເດົາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 02

ການແກ້ໄຂສາຍຕາ

ເສັ້ນຕາທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼັງຈາກການສັນຍະກຳ

 • ກໍລະນີທີ່ຊັ້ນຕາແຄບເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ
 • ກໍລະນີຕາສອງຊັ້ນທີ່ບໍ່ຊັດແລະ ຕາເບິ່ງບໍ່ມີ ມິຕິ
 • ຕາສອງຊັ້ນທີ່ໜາໄປ ເຮັດໃຫ້ຕາດຳ ເບິ່ງຄືນ້ອຍ

Dໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 03

ຮັກສາຄວາມເປັນທຳມະຊາດໄວ້ ເຖິງວ່າຈະລັບຕາກໍ່ຕາມ

ຂໍ້ທີ 01. ສັງເກດບໍ່ເຫັນ ຕອນລັບຕາ!
ໃຊ້ວິທີການຜ່າຕັດແບບປາດແລ້ວຫຍິບ ດ້ານໃນໃຫ້ແໜ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ຂໍ້ທີ 02. ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີເສັ້ນໃໝຢູ່!
ໃຊ້ໄໝພິເສດທີ່ບາງກວ່າເສັ້ນຜົມ ເພື່ອຍົກຕາຂຶ້ນຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 04

ມາດຕະຖານຂອງຕາທີ່ສວຍງາມ

ມາດຕະຖານຂອງຕາທີ່ສວຍງາມແລະ ໂດດເດັ່ນ ມັກທີ່ຈະພິຈາລະນາຈາກແກ້ວຕາທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃຫ້ເຫັນດວງຕາທີ່ໂດດເດັ່ນແລະສວຍງາມ ເມື່ອມືນຕາຂຶ້ນ ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ຈະເຫັນແກ້ວຕາປະມານ 80%~90% ແຕ່ຫາກສັນຍະກຳໃຫ້ຕາໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ການສັນຍະກຳຕາຂອງດູດຣີມນັ້ນ ໃຊ້ການວິເຄາະຢ່າງແໝ້ນ 1:1 ແລະການຜ່າຕັດສະເພາະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຕາເໝາະສົມພໍດີກັບແຕ່ລະຄົນ.

ລາຍການກວດຕາທີ່ສວຍງາມ

 • ວິທີການຜ່າຕັດແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຍາວຂອງຮອຍປາດ
  (ແບບປົນ/ປາດບາງສ່ວນ/ແບບປາດ)
 • ເລືອກລັກສະນະເສັ້ນຕາ(ເສັ້ນໃນ/ເສັ້ນນອກ/ເສັ້ນໃນແລະນອກ)
 • ເລືອກຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກຂອງເສັ້ນຕາ
 • ພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ບ້ຽວ
 • ເລືອກປະລິມານຜິວໜັງທີ່ຈະກຳຈັດ
 • ເລືອກປະລິມານຜິວໜັງທີ່ຈະກຳຈັດ
 • ຈະຕັດສິນໃຈຜ່າຕັດຈາກຮ່ອງຮອຍທີ່ບົກພອງ(ຜ່າຕັດໄປນຳກັບການເປີດຫົວຕາ)
 • ການຕົກແຕ່ງຫາງຕາ(ຈະເຮັດຫຼືບໍ່ເຮັດກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ)

ດູດຣີມ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ