ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 01

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ ສັນຍະກຳດັງ

ການສັນຍະກຳດັງທີ່ສວຍງາມຂອງ ດູດຣິມນັ້ນ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຍາວນານແລະເທັກນິກພິເສດຂອງຜູ້ອຳນວຍການແພດ ຊໍຈ໋ອງຊ໋ອກ ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ສັນຍະກຳປາຍດັງແລະ ຮູບຊົງດ້ານຂ້າງທີ່ທັນສະໄໝ ຕະຫຼອດຈົນຮອດສັນດັງທີ່ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ ເພື່ອຄວາມງົດງາມໃຫ້ກັບຮູບຊົງດ້ານຂ້າງ ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂໄປພ້ອມກັບຮູບຊົງດ້ານໜ້າໄດ້

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 02

ປະສົບການຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ

ການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ > ອອກແບບຢ່າງຊັດເຈນ
ດ້ວຍໄລຍະເວລາອັນຍາວນານທີ່ເຄີຍຜ່າຕັດມາກັບຫຼາກຫຼາຍກໍລະນີນັ້ນ,
ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດຜ່າຕັດໃຫ້ຄົນເຈັບໃນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງໄດ້ອອກມາດີໝົດ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 03

ສັນດັງງາມແລະ ເປັນທຳມະຊາດ

ການສັນຍະກຳດັງຂອງ ດູດຣີມນັ້ນ ພວກເຮົາຈະອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າຄົນເຈັບເຮົາທຸກຄົນ ໃຫ້ອອກມາງາມແລະ ເປັນທຳມະຊາດ. ເຮົາຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບຄົນເຈັບເຮົາແບບ 1:1 ເພື່ອຫາແບບດັງທີ່ຈະເໝາະສົມກັບຄົນເຈັບເຮົາທັງໜ້າແລະ ຫຼັງ ເພື່ອຄວາມງາມແລະສົມບູນແບບ.

ຫາຊົງທີ່ເໝາະກັບຕົວເອງ

 • ແບບຄ້ອຍ

  ປາຍດັງຈະສູງກວ່າສັນດັງ, ເບິ່ງມີ
  ມິຕິ ຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ຄົນທີ່ໜ້າຍາວ
  ຫຼື ໜ້າທີ່ບໍ່ມີ ມິຕິໃຫ້ເບິ່ງຫວານຂຶ້ນ
 • ແບບໂມ

  ສັນດັງແລະ ປາຍດັງຍາວລົງມາ, ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກແຫຼມຄົມ
  ໃຫ້ຜົນຮັບທີ່ດີກັບຄົນທີ່ມີໃບໜ້າສັ້ນແລະ
  ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຜູ້ຊາຍ
 • ແບບຜະສົມ ໂມ ແລະຄ້ອຍ

  ຊົງນີ້ຈະຢູ່ລະຫວ່າງກາງຊົງຊື່ກັບຄ້ອຍ,
  ຊົງແບບນີ້ຈະຊ່ວຍປ່ຽນໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ
  ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດແລະທັນສະໄໝ

ຫາສັດສ່ວນແລະ ມຸມທີ່ເໝາະສົມ

ມຸມລະຫວ່າງໜ້າຜາກແລະ
ສັນດັງທີ່ເໝາະສົມ

ມຸມລະຫວ່າງສັນດັງແລະ
ປາກທີ່ເໝາະສົມ

ມຸມລະຫວ່າງ
ສັນດັງແລະ
ໃບໜ້າທີ່ເໝາະສົມ

ດູດຣີມ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ