ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ

ວິທີການເດີນທາງ

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ ຮັກສາສັນຍະກຳລູກຄ້າຢ່າງດີທີ່ສຸດ

ວິທີການເດີນທາງມາ ດູດຣີມ

DODREAM LOCATION

105, ອາຄານ ກັງນຳ A, ຊັ້ນ 10-11 ຖະໜົນເທເຮຣັນໂຣ, ກັງນຳ, ເຊອູນ, ລົດໄຟເບີ 2 ລົງສະຖານີກັງນຳ ໂຮງໝໍຈະຢູ່ໜ້າຂອງ ທາງອອກເລກ 12

 • map_icon01

  ສາຂາຫຼັກ105, ອາຄານ ກັງນຳ A, ຊັ້ນ 10-11 ຖະໜົນເທເຮຣັນໂຣ, ກັງນຳ, ເຊອູນ

  ສາຂາຍ່ອຍຊັ້ນ 8 (ຢ໋ອກຊຳດົງ 819-9), 13 ຖະໜົນກັງນຳໂຣ92, ກັງນຳກູ, ເຊອູນ

  ບ່ອນຈອດລົດ

  ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອມທີ່ຢູ່ຕິດກັບທາງຂວາຂອງຕຶກ ເກີບ New Balance > ໄປຊື່ແລ້ວລ້ຽວຂວາບ່ອນສີ່ແຍກໂຕທຳອິດ > ໄປຊື່ແລ້ວ ລ້ຽວຊ້າຍຢູ່ ຮ້ານ Dunkin' Donuts ແລະ ເຂົ້າໄປຈອດລົດຢູ່ອາຄານ A ທີ່ຢູ່ຂ້າງຮ້ານ ມີນິຊະຕ໋ອບ(*ກະລຸນານໍາເອົາປີ້ຈອດລົດໄປໃຫ້ທາງໂຮງໝໍເຮົາຈໍ້າກາໃຫ້.)

  ລົດຂະໜາດນ້ອຍເຖິງກາງສາມາດຈອດຢູ່ລິຟ ສາຂາຫຼັກໄດ້,ລົດຂະໜາດໃຫຍ່ແລະSUVJerry's Planet ໄດ້.

 • map_icon02

  ລົດໄຟ

  ຄູ່ມືລົດໄຟ

  ລົດໄຟ ສາຍ 2 ສະຖານີ ກັງນຳ ທາງອອກເລກ 12 (ອາຄານທຳອິດຢູ່ຟາກຊ້າຍ ອາຄານA ຊັ້ນ10)

 • map_icon03

  ລົດເມ

  ລົດເມໃນເມືອງ

  1005-1, 1100, 1550, 1700, 2000, 3030, 3100, 3100-1, 6800, 7007, 8001, 8201, 9100, 9200, 9404, 9408, 9502, 9600, 9700, 9711, M7412

  ລົດເມສາຍຫຼັກ

  140, 144, 145, 146, 340, 341, 360, 402, 407, 408, 420, 421, 440, 441, 462, 470, 471, 542, 643, 740

  ລົດເມຍ່ອຍ

  3412, 4412, 8541

  ລົດເມເຂດ

  Seocho03, Seocho09, Seocho10, Seocho11

  ລົດເມທົ່ວໄປ

  1005-1, 1005-5, 3030, 5500-2, 6800

  ລົດເມ ສະໜາມບິນ

  6009, 6020