ຕຶກຕຶກໆ

ຮູບຖ່າຍ
ປະຈຳວັນ

ສັນຍະກຳໂຄງໜ້າ ດູດຣີມ

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 01

ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານສັນຍະກຳໃບໜ້າ

ການສັນຍະກຳໂຄງໜ້າຂອງໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມນັ້ນ ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດແມ່ນຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກການ ສະນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນທຸກໆກໍລະນີ ເພາະວ່າຜູ້ອຳນວຍການແພດເຮົາຈະເປັນຜູ້ຜ່າຕັດເອງ ຈຶ່ງສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ໃນຜົນການຜ່າຕັດໄປໄດ້ເລີຍ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 02

ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກການ

ຄວາມຊຳນານແລະຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜ່າຕັດຊ່ວຍຫຼຸດໄລຍະເວລາໃນການຜ່າຕັດລົງແລະ ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ເຖິງຄວາມປອດໄພແລະ ຜົນຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນທຸກກໍລະນີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 03

ປະຫວັດອັນຍາວນານຫຼາຍກວ່າ 10ປີ

ການຜ່າຕັດໂຄງໜ້າຢູ່ ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ ແມ່ນຈະອອກແບບສັດສ່ວນທີ່ ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ ຮັບປະກັນໄດ້ທີ່ ປະຫວັດອັນຍາວນານ ຫຼາຍກວ່າ 10ປີ ໃນການຜ່າຕັດຂອງພວກເຮົາ.

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ 04

ການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດໂດຍ ອຸປະກອນສະແກນໜ້າ ທີ່ທັນສະໄໝ

ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນໜ້າທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງ 3D CT ທີ່ສາມາດກວດວິເຄາະໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ໃນການວາງແຜນກະກຽມລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດແລະຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະຜ່າຕັດ

ວິທີການຜ່າຕັດທີ່ຄຳນຶງເຖິງຂອບໜ້າແລະ ວໍລຸ້ມ

 • 1

  ໂຄງໜ້າທີ່ລຽບລະມຸນ
  ສົມບູນແບບ

 • 2

  ຫຼຸດຄວາມຍາວແລະຄວາມກວ້າງຂອງໃບໜ້າ

 • 3

  ແກ້ໄຂສັດສ່ວນທົ່ວໃບໜ້າ

 • 4

  ຜົນຮັບທີ່ແນ່ນອນ
  ຕາມຄວາມຄາດຫວັງ

 • ຫຼຸດຂະໜາດກາມ

  ໃຊ້ວິທີການຕັດຕາມຄວາມໂຄ້ງຍາວ, ກຳຈັດເນື້ອເຍື້ອພາຍນອກ, ກຳຈັດໄຂມັນແກ້ມ, ຫຼຸດກ້າມເນື້ອ

 • ຫຼຸດໂໜກແກ້ມ

  ຕັດກະດູກໃຫ້ເປັນຮູບຊົງ L ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມແລະ ຖືກລ໋ອກໄວ້ໃນທາງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ

 • ຫຼຸດປາຍຄາງ

  ວິທີການຕັດທີ່ເໝາະສົມກັບໃບໜ້າຂອງຄົນເຈັບ, ວິທີແກ້ກອບໜ້າ ວີ ຕາມຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ

ດູດຣີມ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ